certificeringenIbizaloe3

PRIVACYBELEID

CULTURELE TOERISTISCHE CENTRA SL heeft deze website aangepast aan de vereisten van organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens (LOPD) en Koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december, bekend als de ontwikkelingsverordening van de LOPD. Het is ook in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (RGPD), evenals met Wet 34/2002 van 11 juli, van Diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE of LSSI).

Bedrijfsnaam: CULTURELE TOURIST CENTERS SL
Commerciële naam: IBIZALOE®
Maatschappelijke zetel: Avenida de Portmany 84, Ibiza 07820 – Balearen – Spanje
CIF-nummer: B 57885758
Telefoon: 971 343 811 Fax: 971 343 889
E-mail: info@ibizaloe.com
Geregistreerd in het Ibiza-register, pagina IB-12436, volume 284, pagina 41
Domeinnaam: www.ibizaloe.com

In het kader van de bepalingen van de bovengenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming, krijgen de persoonsgegevens die u ons via de webformulieren toestuurt, de gegevensverwerking van "Webgebruikers en abonnees". Voor de verwerking van de gegevens van onze gebruikers implementeren we alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die zijn vastgelegd in de huidige wetgeving.

Principes die we zullen toepassen op uw persoonlijke gegevens

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens zullen wij de volgende principes toepassen die voldoen aan de eisen van de nieuwe Europese verordening gegevensbescherming:

 • Beginsel van legaliteit, loyaliteit en transparantie:We zullen altijd uw toestemming nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden waarover we u vooraf in absolute transparantie zullen informeren.
 • Principe van dataminimalisatie:We vragen alleen strikt noodzakelijke gegevens in verband met de doeleinden waarvoor we ze nodig hebben. Het minimaal mogelijke.
 • Beginsel van beperking van de duur van instandhouding:De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden van de behandeling, afhankelijk van het doel zullen we u informeren over de bijbehorende bewaartermijn, in het geval van abonnementen zullen we periodiek onze lijsten herzien en die records verwijderen die geruime tijd inactief geweest.
 • Principe van integriteit en vertrouwelijkheid:Uw gegevens worden zodanig behandeld dat een adequate beveiliging van persoonsgegevens is gewaarborgd en vertrouwelijkheid is gewaarborgd. U moet weten dat we alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om onbevoegde toegang of oneigenlijk gebruik van de gegevens van onze gebruikers door derden te voorkomen.

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij verwerken op www.ibizaloe.com komt van:

 • Contactformulier
 • Inschrijvingsformulier
 • verkoopformulier

Wat zijn uw rechten wanneer u ons uw informatie verstrekt?

Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen of www.ibizaloe.com we omgaan met persoonlijke gegevens die mij aangaan, of niet.

Belanghebbenden hebben het recht om:

 • Toegang vragen tot persoonsgegevens van de belanghebbende
 • Verzoek om rectificatie of verwijdering ervan
 • Vraag de beperking van uw behandeling aan
 • Bezwaar tegen behandeling
 • Gegevensportabiliteit aanvragen

Geïnteresseerde partijen kunnen invoeren op uw persoonlijke gegevens, evenals om de rectificatie van de onjuiste gegevens of, indien van toepassing, verzoeken om onderdrukking wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbenden de limitación van de verwerking van uw gegevens, in welk geval ik ze alleen zal bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbenden: sta tegen tot de verwerking van uw gegevens. CULTURELE TOERISTISCHE CENTRA SL zal de verwerking van de gegevens stopzetten, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims. Als belanghebbende hebt u het recht om de persoonlijke gegevens die op u van toepassing zijn, die u ons heeft verstrekt en in een gestructureerd formaat, voor algemeen gebruik en mechanisch lezen, te ontvangen en deze aan een andere gegevensbeheerder te verzenden wanneer:

 • De behandeling is gebaseerd op toestemming
 • De gegevens zijn aangeleverd door de betrokkene.
 • De behandeling wordt geautomatiseerd uitgevoerd.

Door uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, hebt u het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van verwerkingsverantwoordelijke naar verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden, indien technisch mogelijk.

Belanghebbende partijen hebben ook het recht op effectieve rechtsbescherming en om een ​​claim in te dienen bij de controleautoriteit, in dit geval het Spaanse bureau voor gegevensbescherming, als zij van mening zijn dat de verwerking van persoonlijke gegevens die hen aangaat in strijd is met de verordening.

Met welk doel behandelen wij uw persoonsgegevens?

Wanneer een gebruiker verbinding maakt met deze website, bijvoorbeeld om een ​​e-mail naar de eigenaar te sturen, zich in te schrijven of een contract af te sluiten, verstrekken zij persoonlijke informatie waarvoor zij verantwoordelijk zijn.  CULTURELE TOERISTISCHE CENTRA SL Die informatie kan persoonlijke gegevens bevatten zoals uw IP-adres, naam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie. Door deze informatie te verstrekken, geeft de gebruiker toestemming voor het verzamelen, gebruiken, beheren en opslaan van zijn informatie door www.ibizaloe.com, alleen zoals beschreven in de Juridische kennisgeving en in dit Privacybeleid.

Op www.ibizaloe.com zijn er verschillende systemen voor het vastleggen van persoonlijke informatie en ik behandel de informatie verstrekt door geïnteresseerde personen met het volgende doel voor elk vastlegsysteem (formulieren):

 • Contact formulier: Wij vragen de volgende persoonsgegevens: Naam, E-mail en Telefoon om te kunnen voldoen aan de wensen van de gebruikers van www.ibizaloe.com. We kunnen deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken om op uw verzoek te reageren en te reageren op eventuele twijfels, klachten, opmerkingen of zorgen die u heeft met betrekking tot de informatie op het web, de diensten die via het web worden aangeboden, de behandeling van uw persoonlijke gegevens, vragen met betrekking tot de op de website opgenomen juridische teksten, evenals eventuele andere vragen die u heeft die niet onder de contractvoorwaarden vallen. Ik deel je mee dat de gegevens die je ons verstrekt op de servers van Dinahosting (provider van)  CULTURELE TOERISTISCHE CENTRA SL) binnen de EU.
 • Inhoud inschrijvingsformulier: In dit geval vragen we de volgende persoonlijke gegevens: naam, e-mail, om de lijst met abonnementen te beheren, nieuwsbrieven, promoties en speciale aanbiedingen te verzenden, verstrekt door de gebruiker bij het maken van het abonnement. Binnen het web zijn er verschillende formulieren om het abonnement te activeren. Elektronische bulletins of nieuwsbrieven worden beheerd door Mailrelay. Ik deel je mee dat de gegevens die je ons verstrekt op de servers van Mailrelay (aanbieder van CULTURELE TOERISTISCHE CENTRA SL) binnen de EU. Mailrelay valt onder de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst, waarvan de informatie beschikbaar is op www.privacyshield.gov/list, goedgekeurd door het Europees Comité voor gegevensbescherming.
 • Verkoopformulier: De gebruiker heeft verschillende aankoopformulieren, afhankelijk van de aankoopvoorwaarden die voor elk product zijn gespecificeerd, waarbij contact- en betalingsinformatie vereist is, zoals: naam, achternamen, DNI, e-mail, telefoon, volledig adres. De betalingsgegevens worden verzameld en beheerd door de betalingsgateway die door het web wordt gebruikt.
 • Herroepingsformulier: van waaruit u het verzoek tot beëindiging van het contract tussen u en het bedrijf hierin kunt doen link.

Er zijn andere doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken:

 • Om de naleving van de gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving te garanderen. Dit kan de ontwikkeling van tools en algoritmen omvatten die deze website helpen de vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonlijke gegevens te garanderen.
 • Om de diensten aangeboden door deze website te ondersteunen en te verbeteren.
 • Andere niet-identificerende gegevens die zijn verkregen via sommige cookies die naar de computer van de gebruiker worden gedownload tijdens het browsen op deze website, worden ook verzameld, die worden beschreven in het cookiebeleid.
 • Om sociale netwerken te beheren. ibizaloe.com kan aanwezig zijn op sociale netwerken. De behandeling van de gegevens die wordt uitgevoerd van de mensen die volgers worden in de sociale netwerken van de officiële pagina's van ibizaloe.com valt onder deze sectie. Evenals voor die gebruiksvoorwaarden, privacybeleid en toegangsregels die behoren tot het sociale netwerk dat in elk geval geschikt is en eerder door de gebruiker van CULTURELE TOERISTISCHE CENTRA SL Het zal uw gegevens behandelen met als doel uw aanwezigheid op het sociale netwerk correct te beheren, te informeren over activiteiten, producten of diensten van ibizaloe.com. Evenals voor elk ander doel dat de voorschriften van sociale netwerken toestaan. In geen geval zullen we de profielen van volgers op sociale netwerken gebruiken om individuele advertenties te verzenden.

In overeenstemming met de bepalingen van de algemene Europese verordening gegevensbescherming (RGPD) 2016/679, CULTURELE TOERISTISCHE CENTRA SL verblijven in Avenida de Portmany 84, Ibiza 07820 – Balearen is verantwoordelijk voor de behandeling van de gegevens die overeenkomen met gebruikers van het web en abonnees.

CULTURELE TOERISTISCHE CENTRA SL, verkoopt, verhuurt of geeft geen persoonlijke gegevens die de gebruiker kunnen identificeren, en dit in de toekomst ook niet, aan derden zonder voorafgaande toestemming. In sommige gevallen kan echter worden samengewerkt met andere professionals, in die gevallen is toestemming vereist van gebruikers die informeren over de identiteit van de medewerker en het doel van de samenwerking. Het zal altijd worden uitgevoerd met de strengste veiligheidsnormen.

IP-adressen

Onafhankelijke web sites worden gebruikt voor automatische en IP-adressen en het gebruik van de gebruiker. Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un ordenador cuando ésta se conecta a Internet. Eenmalige toegang tot een server met een debiteur en een vergunning voor een later proces met een onbeperkt gebruik van medicijnen en een gemachtigde voor eenmalige toegang tot een webwinkel. el orden de visitas, el punto de acceso, enz.

Veiligheid

Het gebruik van websitegebruiken op de informatieverstrekking van algemene informatie over de industrie, verhalen over firewalls, procedures voor het beheren van toegangscontroles en het beheren van informatie over de toegang tot het systeem zonder autorisatie. De boetes worden voor het gebruik van de klant / klant geaccepteerd en de gegevens worden gecontroleerd op de automatische controle van de toegang.

Elk contractproces of het invoeren van persoonlijke gegevens van hoge aard (gezondheid, ideologie, ...) zal altijd worden verzonden via een beveiligd communicatieprotocol (Https://,...), op een zodanige manier dat er geen derde partij heeft toegang tot de elektronisch verzonden informatie.

Rechtsgrondslag voor de behandeling van uw gegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is: toestemming.

Om contact op te nemen met of opmerkingen te maken over deze website, is toestemming vereist met dit privacybeleid.

Het prospectief of commercieel aanbod van producten en diensten is gebaseerd op de gevraagde toestemming, zonder in ieder geval de intrekking van deze toestemming de uitvoering van het abonnementscontract te beperken.

Ook het contracteren van producten en diensten volgens de voorwaarden die in de Aanwervingsbeleid 

Gegevenscategorie

De categorieën gegevens die worden verwerkt, zijn identificerende gegevens. Speciaal beveiligde gegevenscategorieën worden niet verwerkt.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard:

 • Zolang de commerciële relatie behouden blijft.
 • Tot verwijdering wordt verzocht door de belanghebbende.
 • Periode vanaf de laatste bevestiging van belangstelling: 1 jaar.

Aan welke ontvangers worden uw gegevens doorgegeven?

Veel tools die we gebruiken om uw gegevens te beheren, worden ingehuurd door derden. Om diensten te verlenen die strikt noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van de activiteit, deelt WEBPAGINA gegevens met de volgende providers onder hun overeenkomstige privacyvoorwaarden:

Google Analytics: een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google, Inc., een bedrijf uit Delaware waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om u te helpen ibizaloe.com om het gebruik van de website door gebruikers te analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van ibizaloe.com (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

hosting: Dinahosting SL, gevestigd in Spanje. Meer informatie op: www.dinahosting.com. Dinahosting behandelt de gegevens om haar hostingdiensten uit te voeren om: Ibizaloe.com

Webplatform: WordPress gevestigd in de VS. Meer informatie op: https://es.wordpress.com/ Automattic verwerkt de gegevens om haar webplatformdiensten uit te voeren via CULTURELE TOERISTISCHE CENTRA SL

E-mail marketing: MailRelay (CPC Computer Services Applied to New Technologies SL), gevestigd in Spanje. Meer informatie op: mailchimp.com CPC Servicios Informáticas Aplicadas a Nuevas Tecnologías SL) behandelt de gegevens om haar e-mailmarketingdiensten uit te voeren aan CULTURELE TOERISTISCHE CENTRA SL

navigatie

Door te bladeren op www.ibizaloe.com kan niet-identificeerbare gegevens verzamelen, waaronder IP-adressen, geografische locatie (ongeveer), een overzicht van hoe de services en sites worden gebruikt en andere gegevens die niet kunnen worden gebruikt om de gebruiker te identificeren. Onder de niet-identificerende gegevens bevinden zich ook gegevens die verband houden met uw surfgedrag via diensten van derden. Deze website maakt gebruik van de volgende analysediensten van derden:

 • Google analytics
 • facebook binnen

We gebruiken deze informatie om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers op de site te volgen en om demografische informatie over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen.

Gegevensbeveiliging en geheimhouding

www.ibizaloe.com verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van gebruikers te gebruiken en te verwerken, hun vertrouwelijkheid te respecteren en ze te gebruiken in overeenstemming met het doel ervan, evenals te voldoen aan haar verplichting om ze op te slaan en alle maatregelen aan te passen om wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang, in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming.

Deze website is voorzien van een SSL-certificaat. Het is een beveiligingsprotocol dat ervoor zorgt dat uw gegevens op een volledige en veilige manier reizen, dat wil zeggen dat de overdracht van gegevens tussen een webserver en gebruiker, en in feedback, volledig versleuteld of versleuteld is.

www.ibizaloe.com kan de absolute ondoordringbaarheid van het internetnetwerk en dus de inbreuk op gegevens door frauduleuze toegang tot deze gegevens door derden niet garanderen.

Met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de verwerking, IBIZALOE® zal ervoor zorgen dat elke persoon die is gemachtigd door CULTURELE TOERISTISCHE CENTRA SL om de gegevens van de klant (inclusief zijn personeel, medewerkers en leveranciers) te verwerken, is hij onderworpen aan de gepaste geheimhoudingsplicht (of het nu een contractuele of wettelijke plicht is).

Wanneer zich een beveiligingsincident voordoet, realiseert u zich: CULTURELE TOERISTISCHE CENTRA SL zal de Klant onverwijld op de hoogte stellen en tijdige informatie verstrekken met betrekking tot het Beveiligingsincident zodra dit bekend wordt of wanneer de Klant redelijkerwijs daarom verzoekt.

Exactitud y veracidad de los data

Als gebruiker bent u als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de gegevens die u naar de WEBPAGINA verzendt, en ontslaat u IDENTITEIT VAN DE VERANTWOORDELIJKE van elke verantwoordelijkheid in dit verband.

De gebruikers garanderen en zijn in elk geval verantwoordelijk voor de juistheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonlijke gegevens en verbinden zich ertoe deze naar behoren te actualiseren. De gebruiker stemt ermee in om volledige en correcte informatie te verstrekken in het contact- of inschrijvingsformulier.

Acceptatie en toestemming

De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens, de verwerking ervan te aanvaarden en ermee in te stemmen door: CULTURELE TOERISTISCHE CENTRA SL op de wijze en voor de doeleinden zoals aangegeven in dit privacybeleid.

herroepbaarheid

De gegeven toestemming, zowel voor de verwerking als voor de overdracht van de gegevens van de betrokken partijen, kan te allen tijde worden herroepen door deze mee te delen aan CULTURELE TOERISTISCHE CENTRA SL in de voorwaarden vastgelegd in dit beleid voor de uitoefening van ARCO-rechten. Deze intrekking heeft in geen geval terugwerkende kracht.

Wijzigingen in het privacybeleid

CULTURELE TOERISTISCHE CENTRA SL behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie, evenals aan industriële praktijken. In deze gevallen, CULTURELE TOERISTISCHE CENTRA SL zal op deze pagina de aangebrachte wijzigingen aankondigen met redelijke verwachting van hun implementatie.

Commercieel postkantoor

Volgens de LSSICE, www.ibizaloe.com past geen SPAM-praktijken toe, dus het verzendt geen elektronische commerciële e-mails die niet eerder door de gebruiker zijn aangevraagd of geautoriseerd. Bijgevolg heeft de gebruiker in elk van de formulieren op het web de mogelijkheid om zijn uitdrukkelijke toestemming te geven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, ongeacht de specifiek gevraagde commerciële informatie.

In overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, www.ibizaloe.com verbindt zich ertoe geen mededelingen van commerciële aard te verzenden zonder deze naar behoren te identificeren.

Document beoordeeld op 29 / 05 / 2020

Uitzending

Krijg 5% korting

20% KORTING op alle producten

Van 24 tot 27 november kortingen op al onze producten.